Integritetsplicy

Nils Larssons Maskinservice AB

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats och våra tjänster. Denna integritetspolicy förklarar därför dina rättigheter, hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas samt hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längre ned på denna sida under rubriken Personuppgiftsansvarig.

Vem ansvarar för de personuppgifter vi samlar in?

Nils Larssons Maskinservice Aktiebolag, Org. nr 556627-2984, (nedan ”NLM”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas till oss genom beställning av NLMs tjänster eller annan kontakt med NLM.

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA.

Vad för slags personuppgifter är NLM personuppgiftsansvarig för?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du gör förfrågningar på vår webbplats, beställer våra tjänster, e-postar oss eller (beroende på samtalets natur) via telefon. De personuppgifter som du lämnar till oss kan till exempel omfatta kontaktuppgifter och faktureringsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningsföretag.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Vid bearbetning av förfrågningar om och beställningar av vårt e-handelssystem eller andra tjänster.
  • För att hantera användare och kontaktpersoner avseende de tjänster vi tillhandahåller våra uppdragsgivare respektive samarbetspartners.
  • Vid korrespondens om frågor och övrig information.
  • Vid utskick om erbjudanden i form av nyhetsbrev, då alltid med instruktioner om hur du kan avanmäla dig ifrån vidare utskick .
  • Vid arbete som förhindrar missbruk eller annan olämplig användning av vår hemsida och våra tjänster.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan dock inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda fakturor.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföring genom att avanmäla dig från vårt nyhetsbrev. Du kan också kontakta oss genom att skicka brev, e-post eller ringa. Se kontaktuppgifter nedan.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda ovannämnda tjänster och våra åtaganden gentemot dig som kund delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Personuppgiftsbiträden behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner och hjälper oss med IT-tjänster, betaltjänster, transporter och marknadsföring. Detta sker endast för ändamål för vilka vi har samlat informationen och endast till företag som kan lämna tillräckliga garantier gällande säkerhet och sekretess för personuppgifter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

För att dina personuppgifter som skickas via vår webbplats inte ska läsas av utomstående, krypteras all sådan information och skickas via en säker anslutning. Detsamma gäller eventuell inloggning till NLMs webbaserade tjänster.

Tredjepartscookies

En cookie (eller kaka) är en liten textfil som en webbplats sparar på besökarens dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i en cookie kan också användas för att följa en användares surfande på webbplatser som använder samma cookie.

Vi använder Google Analytics som sätter cookies, detta för att få en bild av hur våra besökare använder våra webbaserade tjänster. Dessa cookies innehåller inte någon identifierande information om vem du som besökare är.

Personuppgiftsansvarig

Nils Larssons Maskinservice Aktiebolag
Organisationsnummer: 556627-2984
Porfyrgatan 4
254 68 Helsingborg
Sverige
Telefon: 042-13 35 20